Deprecated: Creation of dynamic property sm_blogarchives::$is_editor is deprecated in /www/webvol15/94/03asc6sl6mu5hu0/myresjoplast.se/public_html/wp-content/themes/semplice6/admin/editor/modules/blogarchives.php on line 21

Deprecated: Creation of dynamic property sm_blogposts::$is_editor is deprecated in /www/webvol15/94/03asc6sl6mu5hu0/myresjoplast.se/public_html/wp-content/themes/semplice6/admin/editor/modules/blogposts.php on line 22

Deprecated: Creation of dynamic property sm_blogposts::$first_meta is deprecated in /www/webvol15/94/03asc6sl6mu5hu0/myresjoplast.se/public_html/wp-content/themes/semplice6/admin/editor/modules/blogposts.php on line 34

Deprecated: Creation of dynamic property sm_blogsearch::$is_editor is deprecated in /www/webvol15/94/03asc6sl6mu5hu0/myresjoplast.se/public_html/wp-content/themes/semplice6/admin/editor/modules/blogsearch.php on line 21

Deprecated: Creation of dynamic property sm_blogcomments::$is_editor is deprecated in /www/webvol15/94/03asc6sl6mu5hu0/myresjoplast.se/public_html/wp-content/themes/semplice6/admin/editor/modules/blogcomments.php on line 21

Deprecated: Creation of dynamic property sm_accordion::$is_editor is deprecated in /www/webvol15/94/03asc6sl6mu5hu0/myresjoplast.se/public_html/wp-content/themes/semplice6/admin/editor/modules/accordion.php on line 21

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol15/94/03asc6sl6mu5hu0/myresjoplast.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol15/94/03asc6sl6mu5hu0/myresjoplast.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol15/94/03asc6sl6mu5hu0/myresjoplast.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol15/94/03asc6sl6mu5hu0/myresjoplast.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol15/94/03asc6sl6mu5hu0/myresjoplast.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol15/94/03asc6sl6mu5hu0/myresjoplast.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol15/94/03asc6sl6mu5hu0/myresjoplast.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol15/94/03asc6sl6mu5hu0/myresjoplast.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol15/94/03asc6sl6mu5hu0/myresjoplast.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol15/94/03asc6sl6mu5hu0/myresjoplast.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Om oss – Myresjö Plastteknik

Myresjö Plastteknik

Från roddbåtar till sandlådor

Från roddbåtar till sandlådor

Det började med båtar i slutet av 60-talet då företagets grundare Lennart Johansson började tillverka roddbåtar i glasfiberarmerad plast i Myresjö strax utranför Vetlanda, mitt i de småländska skogarna.

Idag är det andra produkter som är företagets huvudsakliga tillverkning. Tillverkningen består av slamavskiljare, fasta tankar, pumpbrunnar, sandlådor, förvaringslådor, fodervagnar, specialhuvar till vagnar och fordon och mycket mera.

Så om ni har produkter som är lämpliga att tillverka i glasfiberarmerad plast så hjälper vi er gärna!

flashsgl

 

Kvalitetspolicy

Myresjö Plasttekniks målsättning är att företaget bedriver ett ständigt pågående förbättringsarbete för både vår egen skull och för våra kunders krav och förväntningar. Målet är att kunna leverera i rätt kvalitet i rätt tid till marknadsmässiga priser.


Miljöpolicy

Myresjö Plasttekniks målsättning är att vara ett föredöme inom vår nisch som tillverkare av glasfiberarmerad polyester gällande mijöpåverkan och energianvändning.
Genom kontroll och styrning av energi- och miljöpåverkande aktiviteter ska vi uppfylla de lagar och krav som ställs på oss av myndigeter och andra intressenter.
Målet är att kontinuerligt minska miljöpåverkningar genom ett ständigt förbättringsarbete.


Hållbarhetspolicy

Myresjö Plasttekniks målsättning är att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor på alla nivåer i företaget. Hållbarhetsarbetet ska bedrivas miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

white_logo_transparent

Kontakta oss

Daniel Hördegård
Telefon: 073 -544 35 85
E-post: daniel@myresjoplast.se

Arne Carlsson
Telefon: 070-642 36 02
E-post: arne@myresjoplast.se