Myresjö Plastteknik

Från roddbåtar till sandlådor

Från roddbåtar till sandlådor

Det började med båtar i slutet av 60-talet då företagets grundare Lennart Johansson började tillverka roddbåtar i glasfiberarmerad plast i Myresjö strax utranför Vetlanda, mitt i de småländska skogarna.

Idag är det andra produkter som är företagets huvudsakliga tillverkning. Tillverkningen består av slamavskiljare, fasta tankar, pumpbrunnar, sandlådor, förvaringslådor, fodervagnar, specialhuvar till vagnar och fordon och mycket mera.

Så om ni har produkter som är lämpliga att tillverka i glasfiberarmerad plast så hjälper vi er gärna!

flashsgl

 

Kvalitetspolicy

Myresjö Plasttekniks målsättning är att företaget bedriver ett ständigt pågående förbättringsarbete för både vår egen skull och för våra kunders krav och förväntningar. Målet är att kunna leverera i rätt kvalitet i rätt tid till marknadsmässiga priser.


Miljöpolicy

Myresjö Plasttekniks målsättning är att vara ett föredöme inom vår nisch som tillverkare av glasfiberarmerad polyester gällande mijöpåverkan och energianvändning.
Genom kontroll och styrning av energi- och miljöpåverkande aktiviteter ska vi uppfylla de lagar och krav som ställs på oss av myndigeter och andra intressenter.
Målet är att kontinuerligt minska miljöpåverkningar genom ett ständigt förbättringsarbete.


Hållbarhetspolicy

Myresjö Plasttekniks målsättning är att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor på alla nivåer i företaget. Hållbarhetsarbetet ska bedrivas miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

white_logo_transparent

Kontakta oss

Daniel Hördegård
Telefon: 073 -544 35 85
E-post: daniel@myresjoplast.se

Arne Carlsson
Telefon: 070-642 36 02
E-post: arne@myresjoplast.se